Schaf de dividend belasting niet af!

Petitie dividendbelasting

Gericht aan:
De leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Het kabinet is van plan de dividendbelasting af te schaffen.

Wij, burgers en belastingbetalers, constateren dat dit plan jaarlijks een gat van twee miljard euro slaat in de Nederlandse begroting.

Het voordeel komt terecht bij buitenlandse aandeelhouders en multinationals, en spekt vooral de schatkist in andere landen.

82 procent van de Nederlanders wil de afschaffing niet.

En alle onafhankelijke experts en economen stellen dat dit niet bijdraagt aan een beter investeringsklimaat. Het schept geen nieuw werk, op een handjevol banen na bij een enkele multinational of fiscaal advieskantoor.

Deze eenzijdige bevoordeling van buitenlandse aandeelhouders en enkele multinationals vinden wij niet terecht. Twee miljard euro kan veel nuttiger besteed worden.

Daarom doen wij een beroep op u: doe wat goed is voor gewone Nederlanders. Zwicht niet voor de lobby van de multinationals, maar investeer in de kwaliteit van onze samenleving!

Schaf de dividendbelasting niet af!

Schrappen van de dividendbelasting kost ons als samenleving daarentegen twee miljard euro. Hiervan vloeit  driekwart rechtstreeks naar de schatkist van buitenlandse overheden. De resterende deel verdwijnt in de zakken van buitenlandse aandeelhouders.

Door het afschaffen van de dividendbelasting ontstaat een groot gat in de begroting. Wij zullen met z’n allen dat gat moeten vullen, in de vorm van hogere lasten in welke vorm dan ook.

Het is bovendien de zoveelste stap in de belastingconcurrentie. Landen concurreren om de gunst van bedrijven door steeds minder belasting bij hen te heffen. Gevolg is dat overal burgers en werkenden een steeds groter deeI van de lasten betalen. In deze race naar de bodem heeft Nederland al een zeer slechte reputatie als doorsluisland.

 

Argumentatie voor afschaffing rammelt

De afschaffing draagt niet bij aan meer of beter werk in Nederland. De argumenten van VNO-NCW, experts van belastingadvieskantoren en grote multinationals als Unilever en Shell rammelen aan alle kanten. Hun logica – minder dividendbelasting = een beter investeringsklimaat = meer banen – is aantoonbaar onjuist. Dat blijkt ook overduidelijk uit de memo’s van het ministerie van Financiën die het kabinet onder druk van de Kamer op 24 april moest publiceren.

Zo wordt beweerd dat de afschaffing van de dividendbelasting het makkelijker maakt om toegang te krijgen tot kapitaal, om daarmee te investeren. Dat kapitaal zou komen van buitenlandse aandeelhouders.

Maar onderzoek laat zien dat slechts 23% van de afgeschafte dividendbelasting überhaupt bij die aandeelhouders terecht komt – vooral in het Verenigd Koninkrijk en belastingparadijzen. De overige 77% gaat rechtstreeks naar buitenlandse belastingdiensten.

De 23% die naar de aandeelhouders gaat garanderen echter geen investeringen in Nederlandse werkgelegenheid. De kosten voor lenen op de internationale kapitaalmarkt veranderen immers niet. En de kleine groep multinationals waar we het hier over hebben, hoeft niet bepaald te klagen over toegang tot kapitaal.

Zoals gezegd versterkt afschaffing dividendbelasting de belastingconcurrentie tussen landen. Nederland heeft internationaal al een slecht imago als belastingparadijs. Het enige andere grote Europese land dat 0% dividendbelasting heft is het Verenigd Koninkrijk. Volgens het Europees Parlement onttrekken bedrijven ook nu al jaarlijks tussen de 160 en 190 miljard euro aan de samenleving door belastingontwijking.

Deze petitie is een initiatief van Tax Justice Nederland. Tax Justice Nederland is een netwerk van Nederlandse maatschappelijke organisaties en vakbonden actief op het gebied van belastingen. Het zet zich in voor een mondiaal eerlijk belastingsysteem en pleit voor meer transparantie van bedrijven en overheden. Neem contact op.

Tax Justice Nederland bestaat uit de volgende organisaties:

ActionAid steunt de petitie voor behoud van de dividendbelasting BothEnds steunt de petitie tegen afschaffing van de dividendbelasting FMS steunt de petitie dividendbelasting FNV is voor behoud van de dividendbelasting
Milieudefensie is tegen afschaffing van de dividendbelasting Oxfam is voor behoud van de dividendbelasting SOMO faciliteert de petitie dividendbelasting TNI steunt de petitie voor behoud van de dividendbelasting