Schaf de dividend belasting niet af!

Welke gegevens verzamelen we?

Voor de petitie verzamelen we persoonsgegevens. Dat zijn je voornaam, achternaam en e-mailadres. Daarnaast verzamelen we geanonimiseerde trackinggegevens, zoals welke pagina’s je bezoekt binnen onze website.

Waarvoor gebruiken we de gegevens?

 1. Petitie
  Je voornaam en achternaam worden vermeld op de petitie die we aanbieden aan de Tweede Kamer. Als je hebt aangegeven dat je naam publiek zichtbaar mag zijn onder de petitie, verschijnt je naam op de petitiewebsite.
 2. Informatie delen over campagne of Tax Justice
  Als je hebt aangegeven meer informatie te willen ontvangen over de campagne of over Tax Justice Nederland, gebruiken we je gegevens om je te informeren via e-mail. Tax Justice Nederland maakt bij het verzenden van mailings gebruik van een online platform (Mailchimp) waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop e-mails worden geopend (open- en clickgedrag). Deze gegevens worden gebruikt om de inhoud van onze mailings te optimaliseren.
 3. Gebruik en functioneren website
  Je gegevens worden ook gebruikt om beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website. We zetten statistische cookies in. Deze helpen ons om beter te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
  Ook maken we beperkt gebruik van sociale cookies en marketing cookies: Deze cookies worden geplaatst om met name externe functies van derden te laten werken op het moment dat je deze wilt gebruiken, dit zijn YouTube en Captcha (Google).

Bewaren van de gegevens

We bewaren je gegevens tot aan het moment dat ze worden aangeboden aan de Tweede Kamerleden (naar verwachting medio september 2018) in een beveiligde database. Daarna worden ze vernietigd.
Als je gedurende de campagne hebt aangegeven dat je meer wilt weten over de activiteiten van Tax Justice, dan bewaren we wel je gegevens in ons mailingplatform (mailchimp) en ontvang je na de campagne onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief tot wederopzegging.

Inzien en aanpassen van je persoonsgegevens

Je kunt bij ons inzien welke persoonsgegevens we van jou hebben en gebruiken. Kloppen de gegevens niet? Dan passen we ze graag aan. Je kunt ook bezwaar aantekenen als je vindt je dat we je gegevens onrechtmatig gebruiken of verwerken. Ook kunnen we je gegevens per direct verwijderen uit onze database. Stuur in alle gevallen een e-mail naar [email protected]

Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrieven door op de link afmelden onderaan de e-mail te klikken.

Beveiliging van je persoonsgegevens

Tax Justice Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via dividendcampagne@taxjustice.nl.

Klacht indienen

Tax Justice Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link. Wij willen je daarbij verzoeken je klacht eerst met ons te delen, zodat we het indien mogelijk onderling kunnen oplossen.

Over Tax Justice Nederland

Tax Justice Nederland is een netwerk van Nederlandse maatschappelijke organisaties en vakbonden actief op het gebied van belastingen. Het netwerk wordt gecoördineerd door Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO).

Deze privacy-verklaring is opgesteld door Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen, een stichting met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd in Amsterdam en kantoorhoudend in (1018 GL) Amsterdam aan de Sarphatistraat 30, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 412 233 08.